Poštová adresa:

Festum Aeternum
Lenka Pšenčíková
Wolkrova 7
85101 Bratislava


e-mail: festum@festum.sk
vellen01@gmail.com
web: www.festum.sk


Doplňujúce údaje na faktúru:

IČO: 42130590
DIČ: 2022537231
Banka: Slovenská Sporiteľňa, č.ú.: 0632252572 / 0900

Právna forma: občianske združenie
Nie sme platcami DPH


Správna rada:

Mgr. Art. Lenka Pšenčíková
0911 616 838

Nikoleta Kovácsová
0902353176

Mgr. Janka Merková
0911 312 981